Những dự án nghìn tỷ Sun Group tại Quảng Ninh

Là một trong những tập đoàn bất động sản đầu tư mạnh mẽ nhất vào thành phố “đất mỏ” để biến thành phố này chuyển hướng từ khai thác công nghiệp trở thành thành phố du lịch. Dưới đây là những dự án nghìn tỉ tiêu biểu của Sun Group tại Quảng Ninh. 1. Cảng hàng không quốc tế Vân … Read More