Europe Shophouse Minishow “Light up the street”

Chương trình: Minishow giới thiệu, trải nghiệm thực tế Shophouse Europe – LIGHT UP THE STREET   Thời gian: 15h30-18h các ngày 26/10 và 9/11/2019  Địa điểm: Europe shophouse,  Sun Plaza Grand World Hạ Long   Số lượng khách dự kiến: 100 khách   Đối tượng: Chủ đầu tư, các nhà đầu tư khách mời, khách du lịch Tập đoàn Sun Group trân … Read More