Sự đầu tư mạnh mẽ của Sun Group tại Quảng Ninh

Sungroup-tại-Quảng-Ninh

Sau nhiều lần tăng cường vốn đầu tư, những công trình hệ sinh thái trọng điểm của Sun Group tại Quảng Ninh đã được hình thành và đang đi vào hoạt động.   Lý do cho sự đầu tư mạnh mẽ   Ngành du lịch của Việt Nam hiện tại đang phát triển vô cùng nhanh chóng, các tổ chức … Read More